Ansicht Südost

Bild 24/25

Ansicht Südost

Bild: sommer + sommer architektur