Gold (Asien/Pazifik): Fujian Tulou in Zhangzhou, Fujian (China) von DnA_Design and Architecture

Bild 1/20

Gold (Asien/Pazifik): Fujian Tulou in Zhangzhou, Fujian (China) von DnA_Design and Architecture

Bild: DnA_Design and Architecture