Schoyerer Architekten_SYRA setzen auf Edelstahl und Farbe.

Bild 2/18

Schoyerer Architekten_SYRA setzen auf Edelstahl und Farbe.

Bild: Marc Nehrbaß / Schoyerer Architekten_SYRA