https://www.baunetz.de/wettbewerbe/Revitalizacijo_Stare_steklarske_in_Vrazovega_trga_s_pripadajocimi_ulicami_7043713.html

Vollständiger Bekanntmachungstext im EU-Amtsblatt

30/10/2019S210Storitve - Natečaj - Odprti postopek 
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Slovenija-Ptuj: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2019/S 210-514144
Obvestilo o natečaju
Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU
Oddelek I: Javni naročnik/naročnik
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Mestna občina Ptuj
Nacionalna identifikacijska številka: 5883598000
Poštni naslov: Mestni trg 1
Kraj: Ptuj
Šifra NUTS: SI032
Poštna številka: 2250
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Barbara Pungerčar
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Telefaks: +386 12420672Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Barbara Pungerčar
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Telefaks: +386 12420672Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Barbara Pungerčar
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefaks: +386 12420672
Šifra NUTS: SIInternetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
Oddelek II: Predmet
II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Javni natečaj za odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Revitalizacijo Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami
Referenčna številka dokumenta: 430-6/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000
II.2.4)Opis javnega naročila:

Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za:
Revitalizacijo Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami.
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Naložbo bosta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.10)Merila za izbor udeležencev:
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:

Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti
Oddelek IV: Postopek
IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

Skladno z natečajnimi pogoji
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 19/12/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:

Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 6 000,00 EUR
2. nagrada 4 800,00 EUR
3. nagrada 3 600,00 EUR
Tri priznanja po 1 800,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 19 800,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:

Podatki o odškodninah:
3 odškodnine po 1 000,00 EUR
(za izdelavo rendrov zmagovalnih rešitev pred razstavo)
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 3 000,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): prof. Maruša Zorec, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik predsednice ocenjevalne komisije (naročnik): Aleksander Ostan, univ. dipl. inž. arh.
Članica (naročnik): Nuška Gajšek, univ.dipl.polit., županja
Članica (naročnik): Snežana Sešel, univ. dipl. inž. arh.
Član (ZAPS): Marjan Zupanc, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica članov (naročnik): Mojca Brunčič, univ. dipl. inž. grad.
Namestnik članov (ZAPS): Boris Matić, mag. inž. arh.
Poročevalec A: Blaž Babnik Romaniuk, mag. inž. arh.
Izvedenka ZVKD: dr. Simona Menoni Muršič, univ. dipl. um. zgod.
Izvedenec investicija: Robert Pangeršič, grad. teh.
Izvedenka za programske vsebine: Branka Bezeljak, univ. dipl. slavistka
Skrbnica natečaja: Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.3)Dodatne informacije:

Organizirani ogled lokacije in posvet četrtek 14.11.2019
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 21. 11. 2019
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 28. 11. 2019
Rok za postavljanje formalnih vprašanj
(8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 10. 12. 2019
Rok za odgovore na formalna vprašanja
(6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 13. 12. 2019
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 19.12.2019 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 31.1.2020
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma marec 2020
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.12.2019 23:59:00
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Mestna občina Ptuj
Poštni naslov: Mestni trg 1
Kraj: Ptuj
Poštna številka: 2250
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
25/10/2019
Städte

Berlin2 AuslobungenWien2 AuslobungenOffenburg2 AuslobungenSiegen2 Auslobungen


Suche