3. Rang Knoche Architekten, Leipzig

Bild 4/58

3. Rang Knoche Architekten, Leipzig