Baugrube des Museumsneubaus berlin modern in Richtung St. Matthäus-Kirche (August 2023). Foto: © Alexander Ludwig Obst & Marion Schmieding / Bundesbau Baden-Württemberg / SPK

Bild 2/7

Baugrube des Museumsneubaus berlin modern in Richtung St. Matthäus-Kirche (August 2023). Foto: © Alexander Ludwig Obst & Marion Schmieding / Bundesbau Baden-Württemberg / SPK

Bild: Alexander Ludwig Obst & Marion Schmieding