Japan, 1-1 Architects, Holz, Wohnen, Yuki Kamiya, Shoichi Ishikawa, living, Umbau,renovation

Bild 30/30

Schnitt

Bild: 1-1 Architects