Wohnhaus von Hugo Kohno in Kanagawa

Bild 2/22

Bild: Seiichi Ohsawa