Wohnhaus von Hugo Kohno in Kanagawa

Bild 1/22

Bild: Seiichi Ohsawa