Beton, Glas, Minimalismus, minimalism, Japan, Shigero Fuse, Wohnhaus, house, Tsutsumino, Tsudanuma, concrete

Bild 2/20

Bild: Shigeru Fuse