Tetsu Teahouse, Hokuto, Japan, 2009

Bild 6/6

Tetsu Teahouse, Hokuto, Japan, 2009

Bild: Dana / LeRoy, Flickr