Toyo Ito, Gifu Media Cosmos, Gifu

Bild 8/8

Toyo Ito, Gifu Media Cosmos, Gifu

Bild: Christian Schittich