Umbau in Tokio von Kosaku Matsumoto

Bild 17/17

Bild: Kosaku Matsumoto