Xiao Jing Wan University in  Shenzhen von Foster + Partners

Bild 44/44

Xiao Jing Wan University in Shenzhen von Foster + Partners

Bild: Nigel Young