Staumauer

Bild 12/12

Staumauer

Bild: Adrian Michael/ Wikimedia/ CC BY-SA 3.0