Ein 1. Preis: Arquitecturia (Girona)

Bild 2/42

Ein 1. Preis: Arquitecturia (Girona)

Foto: Arquitecturia Camps Felip