2. Preis: Neubau Hauptsitz ÖkoFEN in Saint-Baldoph (FR)

Bild 2/30

2. Preis: Neubau Hauptsitz ÖkoFEN in Saint-Baldoph (FR)

Bild: Charly Broyez