OVO Grąbczewscy, Museum of Fire, Żory, 2015

Bild 1/4

OVO Grąbczewscy, Museum of Fire, Żory, 2015

Bild: Tomasz Zakrzewski