Christina Prochaska „Druzshka bedeutet Freundschaft“: Igor Vasilevski, Druzshka Sanatorium, 1983-85

Bild 2/9

Christina Prochaska „Druzshka bedeutet Freundschaft“: Igor Vasilevski, Druzshka Sanatorium, 1983-85

Bild: Christina Prochaska