A-Z
Mein BauNetz

http://www.baunetz.de/wettbewerbe/Baza_de_sport_turism_si_agrement_5192727.html

Vollständiger Bekanntmachungstext im EU-Amtsblatt

30/09/2017S188- - Servicii - Concurs de soluţii - licitaţie deschisă 
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

România-Moisei: Servicii de proiectare arhitecturală
2017/S 188-386080
Anunț de concurs
Acest concurs este reglementat de: Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă
I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact
Comuna Moisei (Consiliul Local Moisei)
Str. Principala nr. 1300, jud. Maramures
În atenția: Toader Stetcu
437195 Moisei
România
Telefon: +4 0262347601
E-mail: moiseiprimaria@yahoo.com
Fax: +4 0262347979
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
1.3)Activitate principală
Servicii publice generale
1.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități/entități contractante
Secțiunea II: Obiectul concursului de proiecte/descrierea proiectului
II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită concursului de proiecte/proiectului de autoritatea/entitatea contractantă:
Proiectare „Baza de sport, turism si agrement Moisei”.
II.1.2)Descriere succintă:
Proiectare „Baza de sport, turism si agrement Moisei”, Contractul va fi incheiat cu unul dintre castigatorii concursului de solutii prev. art. 104 alin. 7 din Legea 98/2016. In cazul in care contractul de achizitie de incheie in conf. cu art. 104 alin. 7 din Legea 98/2016, ne incadrati in prevederile art. 105 lit. b) coroborat cu art. 13 alin. 2 din Legea 98/2016.
Numarul de participanti va fi de minim 3. Primii 2 participanti cu punctajul cel mai mare vor fi considerati castigatori concursului de solutii si vor fi invitati la negocierea pentru semnarea contractului de achizitie servicii (SF, PT, DE, asistenta tehnica la executie etc.) pentru proiectarea obiectivului de investitii „Baza de sport, turism si agrement Moisei”.
Contractul va fi incheiat cu unul dintre castigatorii concursului de solutii conform prev. art. 104 alin. 7 din Legea 98/2016.
II.1.3)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
71220000
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
III.1)Criterii de selecție a participanților:
III.2)Informații privind o anumită profesie
Participarea este rezervată unei anumite profesii: nu
Secțiunea IV: Procedură
IV.1)Tip de concurs
Deschisă
IV.2)Numele participanților deja selectați
IV.3)Criterii de evaluare a proiectelor:
0
0.
IV.4)Informații administrative
IV.4.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea/entitatea contractantă:
IV.4.2)Condiții de obținere a documentelor contractuale și a documentelor suplimentare
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 25.10.2017 - 14:00
Documente contra cost: nu
IV.4.3)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 2.11.2017 - 14:00
IV.4.4)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.4.5)Limba sau limbile în care poate fi redactat proiectul sau cererea de participare
română.
IV.5)Recompense și juriu
IV.5.1)Informații privind premiul (premiile):
Se vor acorda unul sau mai multe premii: nu
IV.5.2)Detalii privind plățile către toți participanții
Câstigatorii concursului de solutii (primii 2 participanti) vor fi invitati la negocierea pentru semnarea contractului de achizitie servicii conformprev. art. 104 alin. 7 din Legea 98/2016.
IV.5.3)Contracte subsecvente
Contractele de servicii atribuite în urma concursului vor fi atribuite câștigătorului sau unuia dintre câștigătorii concursului: nu
IV.5.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: nu
IV.5.5)Numele membrilor juriului selectați
1. dr. arh. Adrian Altarescu, membru
2. arh. Lazar George-Radu membru
3. ec. Claudia Cocosila membru
4. Tomoiaga Sorin Ion membru
5. Gadja Cristian-Ioan membru
6. Olosuteanu Andrei membru supleant
7. Hojda Vasile membru supleant
Secțiunea VI: Informații complementare
VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Concursul de solutii este organizat ca o procedura independenta conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor art. 104 alin. (7) din aceeasi lege, contractul de servicii de proiectare sa fie atribuit concurentului câstigator al concursului, în urma unei proceduri de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. Concurentii pot accesa DUAE in vederea completariila adresa de internet.
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac
VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:27.9.2017
Städte

Berlin3 AuslobungenZürich3 AuslobungenPalermo3 AuslobungenBozen (Italien)2 Auslobungen


Suche